, Edgar Zeidler

Offeni Granze, offeni Portemonnaie

Der 15. Jüni, e historisches Dàtum! D Granze sìn wìdder uf! Wer frait si do àm meischte?

Der 15. Jüni 2020 ìsch e wìchtige Tàg gsì. Uf de Brucke zwìsche Kehl un Strosburg, zwìsche Hinige un Weil am Rhein, ìsch d Wìddereräffnung vo de Granze gfirt worre. 

Uf der Drèilanderbruck han sich wìchtigi Regionàlpolitiker üs em Drèilànd d Hànd ga:  d Brigitte Klinkert, Presidantin vom Owerelsàss, d Marion Dammann, Landrätin vo Lörrach un d Elisabeth Ackermann, Presidantin vo Bàsel-Stàdt. Aui derbi sìn zwei Bìrgermeischter gsì, wo scho làng un güet zammaschàffe: der Jean-Marc Deichtmann, Maire vo Hinige un der Wolgang Dietz, Bìrgermeischter vo Weil am Rhein. Àlli han sich gegesittig versproche, ìn Züekunft noch besser zamme ze schàffe, bsonderscht ìm sànitäre Bereich, un aui üs em einfàche Grund, àss àm Owerrhi d Granze kè große Sìnn màche.  

D Schliessung vo de Granze ìsch fer àlli e härter Schlàg gsì. So wìnscht sich d Màdàm Klinkert fer d Züekunft meh Hàndlungsfrèiheit fer direkt mìt de Noochber schnalli Entscheidunge traffe ze känne, ohne jedesmol uf s griene (un witte) Liecht vo Pàris ze wàrte.

S Güete àn dare Sàch ìsch àwer gsì, àss die drèi Lander noch dittliger gmerkt han, wie ang verstrìckt ìhri Beziehunge sìn. Dàs sèig e Grund, ìhre drèi Stìmme noch stärker ìn Barn, Berlin un Pàris erteene ze lo.

Offeni Granze beditte aui offeni Portemonnaie. D Elsasser streeme wìdder ìns Ditschlànd fer Tüwàck, Wìndle fers Bubbela, Krittertee un fer, bi de Discounter, Asswàre izekauife. Wurum? Wil‘s bìlliger ìsch! D Bàsler vernohlassige wìdder d Coop un pàcke (fàscht) wie vorhar ìhri Caddi bim Géant Casino ìn Saint-Louis voll. Wurum? Wil’s bìlliger ìsch! Frogsch di wer, üsser de Granzganger, üs em Elsàss oder Bàde, wìdder uf Bàsel geh wurd, un bsonderscht fer wàs, wil doch ìn der Schwitz àlles tiirer ìsch? Frogsch di aui, wurum d Iwohner üs em Drèilànd hauiptsachlig Ikauifstourìschte sìn? Wurum sìe nawenànder un nìt mìtenànder lawe? Ìsch villicht der Hauiptgrund d Sprochgranz? Un wàchst jetz dia Sprochgranz ìmmer meh ìn der graui Drèilàndhìmmel, wil d àlemànnisch Nàwwelschnüer ìm Elsàss (un zum Teil ìn Bàde), àbgschnìtte worre n ìsch?

Eins ìsch sìcher: Nàtionàlsproche un nàtionàli Granze trenne! E gmeinsàmi Regionàlsproch verbìndet! Dia Verbìndungssproch heisst ìm Drèilànd Àlemànnisch un ìsch e kültürelli Bruck zwìsche Hinige, Weil am Rhein un Bàsel. Do verlauift „züefälligerwis“ aui der DreylandDichterweg1. Un dàs aui ìsch zwìsche dane drèi Städt e gmeinsàms Projakt gsì, initiert vo zwei Kültürvereiner, wo Hànd ìn Hànd schàffe un sich scho làng schätze: d AGATe2 un d EFB.3

1 www.dreilanddichterweg.eu
2 Académie pour une Graphie Alsacienne Transfrontalière, www.agate-orthal.fr
3 Elsass-Freunde-Basel, www.elsass-freunde-basel.ch
 
 
Glossar
 
gfirt worre, gefeiert worden
Nàwwelschnüer, Nabelschnur